Acerca de

ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash_edited.jpg

درمانگران MentalOptimist که در مراقبت‌های آگاهانه از تروما تخصص دارند، با در نظر گرفتن رفاه هر یک از مراجعین، رویکردی جامع را در درمان خود ارائه می‌دهند. 

تیم ما